WEGWIJS OP DE SITE - HOME - PRODUCTEN - GESCIEDENIS - VOORSTELLING - CONTACT   


GESCHIEDENIS

De Carrières Berthe werden opgericht in 1963 door de heer Marcel Berthe.

Deze landbouwer zag dat hij zijn materiaal dikwijls brak bij het bewerken van zijn velden op het platteland van Herbeton. Bij het analyseren van de rotspartijen die aan de oppervlakte kwamen, merkte hij dat dit type rots vaak werd gebruikt in verschillende industriële sectoren.

Iedereen kent wel het gesteente met een calciumcarbonaatgehalte (kalksteen) van meer dan 98%.

Er zijn echter niet veel mensen die het belang ervan kennen. Hoewel het aan bod komt in tal van aspecten van het dagelijks leven, kennen weinigen de vitale economische rol die het speelt.

Er zijn heel wat toepassingen voor calciumcarbonaat:

het wordt gebruikt als smeltmiddel voor de productie van staal en bij de behandeling van non-ferrometalen; het wordt gebruikt in bakstenen, mortel en beton in de bouwsector; als grondstof voor glas; bij de aanleg van wegen en de bouw van stuwdammen; bij de fabricage van papier, verven en pigmenten, kamerbreed tapijt en andere vloerbekledingen; voor de behandeling van vloeren, water, rookgassen, industrieel en huishoudelijk afval.

Ook in de landbouw wordt het gebruikt om de zuurheidsgraad van de bodem te verbeteren, water op te slorpen en calcium toe te voegen aan levensmiddelen en bij de extractie van suiker.

Toen
Marcel Berthe dat had vastgesteld, zorgde hij ervoor dat de rots kon worden gewonnen en bouwde hij installaties om het te verwerken (vergruizen). De producten waren in de eerste plaats bestemd voor openbare werken en enkele aannemers.

Enkele jaren later, nadat hij het productieproces had verfijnd, richtte
Marcel Berthe zich tot de suikerraffinaderijen en de staalindustrie en dat zijn tot op de dag van vandaag de belangrijkste afnemers van de stenen geproduceerd in Florennes.

Sinds enkele jaren is de naamloze vennootschap
Carrières Berthe, dat trouwens nog altijd wordt geleid door de afstammelingen van de stichter, de richting ingeslagen van de diversificatie.

Daartoe worden kwalitatief hoogstaande producten aangeboden en wordt de productie gediversifieerd, meer bepaald door fijne producten te maken die kunnen worden gebruikt in tal van toepassingen in uiterst gevarieerde domeinen als leefmilieu, landbouw, farmaceutische producten, papierfabricage, enz...

Landbouwer
Marcel Berthe bewerkte de grond die hij bezat in het gehucht "Campagne de l’Herbeton". Vaak brak hij zijn ploegschaar op de stenen die verspreid lagen over zijn land.

Op een dag kwam hij op het idee om één van die stenen te laten analyseren en toen bleek dat zijn landbouwveld bovenop een marmerlaag lag.

Marcel Berthe besloot om te starten met de exploitatie van een marmersteengroeve. Hij kreeg een exploitatievergunning op 22 maart 1962.

Met de hulp van zijn echtgenote en enkele arbeiders begon hij met de extractie van het marmer en ging op zoek naar materiaal om het overschot te verbrijzelen dat ontstond na het zagen.

In 1964 kenden zijn activiteiten een grote bloei en de privé-exploitatie van Marcel Berthe werd "de steengroeve van Herbeton".

Er zijn nog steeds enkele getuigen uit die tijd, zoals de betegeling van de vergaderzaal in de gebouwen van de steengroeve en het altaar van de collegiale Sint-Gangulfus te Florennes. Toen het Italiaanse marmer op de markt kwam en rekening houdend met de talloze risico’s die gepaard gaan met dit type extractie, koos Marcel Berthe al gauw voor andere afzetmarkten voor zijn steen.

De staalfabrikanten waren van mening dat de stenen van uitstekende kwaliteit waren, maar de capaciteiten van het productiemateriaal waren toentertijd nog erg beperkt.

Marcel Berthe is toen begonnen met de bouw van een nieuwe breeklijn. Die is operationeel vanaf 1971 en langs de Route de Corenne in Florennes kan men zien dat ze nog steeds werkt. Zo weet u meteen waar onze groeve gelegen is.

In de jaren ’70 werden wij gecontacteerd door de suikerraffinaderijen. Onze vindplaats heeft een hoog percentage calciumcarbonaat en dat is precies wat nodig is voor het aanmaken van de kalkmelk dat de pulp van de bieten moet zuiveren.

De transactie ging door en nu leveren wij aan alle suikerraffinaderijen in België, Nederland en het noorden van Frankrijk.

Kort nadien ontdekten we de markt van staal en glas. Onze huidige productie bedraagt ongeveer 500.000 ton per jaar.
Van rots tot stenen in alle maten...

Na het schieten, worden de rotsfragmenten van ongeveer een kubieke meter meegenomen door dumptrucks die ze storten in de trechter van de breekmolen.

Die vermalen de stenen tot ze een kaliber hebben van 0/300 en vullen de voorraad aan.

Deze stenen worden in een tunnel onder de voorraad getransporteerd via verschillende zeven. Op die manier krijgen wij de drie kalibers die worden gebruikt in de suikerraffinaderij: 90/150, 90/130 en 60/90.

Kleinere stenen worden opnieuw verbrijzeld, tot kalktoeslag wordt verkregen, dat is steen met een kaliber van 0 tot 3 mm dat voornamelijk wordt gebruikt in de staalindustrie.

Leefmilieu is een constante zorg en om de goede verstandhouding met de bewoners in stand te houden, worden de installaties, noodzakelijk voor de uitbreiding van het bedrijf, op de bodem van de steengroeve gemonteerd, zodat het geluid van de breekmolens en de stofverspreiding minder hinderlijk zijn.